Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Cookies i Polityką Prywatności.

Nota prawna

NOTA PRAWNA

1. Niniejsza nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania strony internetowej www.czabanski-galuszynski.com i odnosi się do wszystkich jej użytkowników. Korzystanie w jakikolwiek sposób z tej strony oznacza akceptację niniejszych warunków.

 

2. Strona internetowa (dalej „Strona”) została przygotowana na zlecenie kancelarii prawnej Czabański Gałuszyński i Partnerzy (zwanej dalej „Kancelarią”). Wszelkie informacje zawarte na Stronie dostępne są nieodpłatnie. Strona nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych na Stronie nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty świadczenia usług prawniczych. W celu uzyskania porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do Kancelarii.

 

3. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych na Stronie na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii niedozwolone.

 

4. W zakresie dozwolonym prawem Kancelaria nie bierze odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki powstałe w związku z korzystaniem ze strony ani też za słuszność decyzji podjętych w oparciu o informacje dostępne poprzez stronę.

 

5. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszelkie materiały na niej zawarte (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności kancelarii Czabański Gałuszyński i Partnerzy.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Czabański Gałuszyński i Partnerzy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000735501, NIP: 9512388437, REGON: 360754007.

 

2. Jak się z nami skontaktować?

Możesz się z nami skontaktować kierując korespondencję tradycyjną na podany wyżej adres lub za pomocą wiadomości e-mail na adres kancelaria@cg-lawfirm.pl

 

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś osobą zainteresowaną naszą ofertą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do tego, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie (np. zadane przez formularz kontaktowy na stronie), a po zawarciu umowy - w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu, w zakresie jego realizacji przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

Przetwarzamy Twoje dane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W szczególności, jesteś już naszym kontrahentem, przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie marketingu bezpośredniego usług przez nas świadczonych.

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane także w zakresie wykonywania obowiązków prawnych na nas ciążących oraz zabezpieczenia potencjalnych roszczeń.

 

4. Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Tobie szereg praw:

a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania swoich danych;

c) prawo żądania usunięcia Twoich danych w przypadku, gdy uważasz, że nie mamy  podstaw do ich przetwarzania;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych w przypadku, gdy zażądasz abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych do określonych uzgodnionych z Tobą działań;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu:

- w przypadku przetwarzania danych do celu marketingu bezpośredniego

- w przypadku sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania Twoich danych. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

f) prawo do przenoszenia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem;

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

5. Udostępnianie danych

W niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe usługodawcom świadczącym usługi na naszą rzecz. W celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich praw, w umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Ponadto, udostępniamy Twoje dane osobowy, jeżeli taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie udostępnienia Twoich danych osobowych uprawnionym organom państwowym.

 

6. Okres przechowywania

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny dla realizacji celów, dla których były zebrane. Nie wyłącza to przechowywania w okresie niezbędnym w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, a także w okresie realizacji umowy i przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających.

 

POLITYKA COOKIES

1. Niniejsza witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny – kancelaria Czabański Gałuszyński i Partnerzy Kancelaria Prawna sp.k. z siedzibą pod adresem: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa.

 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymania sesji użytkownika witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

5. W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

6. W ramach niniejszej witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w dokumentacji używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.