Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Cookies i Polityką Prywatności.

Finansowania
Darby Franklin Templeton i inne fundusze inwestycyjne
Doradzaliśmy kilku funduszom inwestycyjnym przy zmianie dokumentacji dotyczącej finansowania spółek z grupy CTL
– podmiotów pełniących funkcję m.in. zarządcy infrastruktury związanej z udostępnianiem linii kolejowych w całej Europie. Na transakcję  składało się m.in. finansowanie mezzanine, udzielone przez naszych klientów, oraz zabezpieczenie roszczeń poprzez wykorzystanie anglosaskiej konstrukcji tzw. „parallel debt”. Doradztwo naszej Kancelarii obejmowało polskie aspekty transakcji m.in. kontrolę zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod polską jurysdykcją, a także weryfikację poszczególnych aktów korporacyjnych i opinii prawnych. Pracą zespołu, w skład którego wchodził Bartłomiej Grela i Łucja Jankowska – Lech, kierował Piotr Gałuszyński. Banki komercyjne i kredytobiorcy reprezentowani byli przez renomowane kancelarie międzynarodowe, my wspieraliśmy lonydńskie biuro kancelarii Latham & Watkins przy doradztwie dla funduszy inwestycyjnych.
Więcej informacji Ukryj
Aion S.A.
Doradztwo na rzecz AION S.A.  przy zawarciu Umowy Kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi na spłatę istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczki oraz zadłużenia z tytułu emisji obligacji.
Dla banku AION pracowała Łucja Jankowska-Lech, Bartłomiej Grela i Adam Janczewski. Pracami zespołu kierował Piotr Gałuszyński. Przygotowaliśmy i wynegocjowaliśmy komplet dokumentów, w tym umowę kredytu w standardzie LMA oraz umowy zabezpieczeń, a także dokumentację związaną z wygaszeniem pożyczek między udziałowcami oraz emisją obligacji korporacyjnych.
Więcej informacji Ukryj
SensDX S.A.
Doradzaliśmy spółce SensDx S.A. jako emitentowi przy emisjach obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej kilkudziesięciu milionów złotych. Spółka zajmuje się opracowywaniem rozwiązań w zakresie
diagnostyki cyfrowej i może pochwalić się wprowadzeniem na rynek szybkiego testu na COVID-19 oraz grypę A/B, który daje wynik już po 6 minutach i ma czułość na poziomie droższego i bardziej czasochłonnego testu genetycznego. Zespół prawników kancelarii kierowany przez Piotra Gałuszyńskiego przygotował komplet dokumentacji emisyjnej, a sama kancelaria została przez zaangażowane podmioty wybrana do pełnienia funkcji administratora zabezpieczeń ustanowionych w ramach emisji.
Więcej informacji Ukryj
PMPoland S.A.
Doradzaliśmy PMPoland S.A. jako kredytobiorcy przy negocjacjach konsorcjalnej umowy kredytów dotyczącej gwarancji i akredytyw, przygotowanej w standardzie LMA.
Pracami zespołu kierował Piotr Gałuszyński, partner Kancelarii. Przygotowaliśmy pełną dokumentację korporacyjną i negocjowaliśmy dla PMP S.A. komplet dokumentacji kredytowej i prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Więcej informacji Ukryj
Bank Gospodarstwa Krajowego
Doradzaliśmy Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy zawarciu Umowy Kredytów, udzielonych renomowanemu podmiotowi w branży logistycznej
w łącznej wysokości ponad 90.000.000,00 PLN  na refinansowanie kosztów budowy centrum logistycznego oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia. Dla banku BGK pracowała Łucja Jankowska-Lech. Praca obejmowała przygotowanie i wynegocjowanie umowy kredytów w standardzie LMA oraz kompletu typowych dla takich transakcji nieruchomościowych dokumentów prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu.
Więcej informacji Ukryj
Santander Bank Polska S.A.
Doradzaliśmy bankowi Santander Bank Polska S.A. przy zmianie waluty Umowy Kredytu udzielonego renomowanemu deweloperowi
na kwotę 50.000.000 PLN na refinansowanie istniejącego zadłużenia oraz na nabycie akcji. Kancelaria przygotowała komplet dokumentacji kredytowej, w tym aneks do umowy kredytu i zmiany do prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Dla banku Santander pracowała Łucja Jankowska-Lech.
Więcej informacji Ukryj
Grupa PAMAPOL
Doradztwo na rzecz banków PKO BP S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. przy aneksowaniu umowy kredytu grupy konsorcjalnej Pamapol.
 
Bank Gospodarstwa Krajowego
Doradztwo prawne na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego przy aneksowaniu umów kredytowych udzielonych renomowanym podmiotom
działającym na runku nieruchomości.
Więcej informacji Ukryj
PKO BP S.A.
Doradztwo prawne na rzecz banku PKO BP S.A. przy dodatkowym zabezpieczeniu refinansowania emisji obligacji podmiotu finansowanego przez Bank.